Czym są Stop Lossy w Inwestycjach?

Czym są Stop Lossy w Inwestycjach?

W tym artykule sprawdzimy, czym są stop lossy na giełdzie do czego służą oraz kiedy i jak powinniśmy ich używać z zyskiem.

Stop lossy są automatycznymi zleceniami sprzedaży, które wprowadzamy na naszej platformie transakcyjnej. Zlecenia te są składane po cenie niższej niż cena kupna, więc jeśli cena akcji spadnie poniżej naszego poziomu stop loss, zlecenie zostanie automatycznie zrealizowane, a akcje zostaną sprzedane.

Co to są stop lossy?

Aby właściwie wyjaśnić czym jest stop loss musimy rozróżnić sprzedaż długą i sprzedaż krótką.

Długa sprzedaż (kiedy uważa się, że akcje są w trendzie wzrostowym).

Na przykład, jeśli kupimy 100 akcji spółki amerykańskiej spółki giełdowej, której akcje są obecnie notowane po 10 USD i nie chcemy stracić więcej niż 100 USD, gdyby sprawy potoczyły się źle, ustawimy nasz stop loss na 9 USD. Jeśli więc cena akcji spadnie np. do 8,90 USD, nasze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane i nasze akcje zostaną sprzedane. Z drugiej strony, jeśli cena akcji spadnie po momencie zakupu, ale pozostanie powyżej 9.01 USD lub wzrośnie i będzie wyższa niż nasza cena zakupu, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Krótka sprzedaż (kiedy uważa się, że akcje są w trendzie spadkowym).

I odwrotnie, jeśli handlujemy na krótko, stop lossy są automatycznymi zleceniami kupna. Zlecenia te są składane po cenie wyższej niż cena sprzedaży akcji, więc jeśli cena akcji wzrośnie powyżej naszego poziomu stop loss, zlecenie zostanie automatycznie zrealizowane i akcje zostaną kupione.

Wracając do naszego przykładu, jeśli sprzedajemy 100 akcji po 10 USD i nadal nie chcemy stracić więcej niż 100 USD, powinniśmy ustawić nasz stop loss na 11 USD. Jeśli więc cena akcji wzrośnie np. do 11,10 USD, nasze zlecenie kupna zostanie zrealizowane i nasze akcje zostaną kupione. Z drugiej strony, jeśli cena akcji pozostanie poniżej 10,99 USD, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

**Jaki jest cel stosowania stop lossów?

W każdym razie stop lossy służą do minimalizowania strat bez konieczności ciągłego siedzenia przed komputerem i śledzenia przebiegu rynku akcji.

Stop lossy również pozwalają nam w każdej chwili wiedzieć, jaki jest maksymalny kapitał, który możemy stracić, biorąc pod uwagę wszystkie pozycje, które mamy otwarte. Na przykład, jeśli mamy akcje 5 firm i na każdą z nich jesteśmy gotowi stracić 100 USD, to będziemy wiedzieli, że w najgorszym wypadku stracimy w sumie 500 USD.

Jak ustawić stop loss?

To zależy w dużej mierze od brokera.

Brokerem, którego używamy i dlatego polecamy jest InteractiveBrokers (IB). W tym innym artykule wyjaśniamy dlaczego uważamy IB za najlepszego brokera na świecie do inwestowania na giełdzie.

W IB musisz jedynie wskazać liczbę akcji, które chcesz sprzedać (w przypadku pozycji długich) lub kupić (w przypadku pozycji krótkich), cenę, po której chcesz, aby zlecenie zostało zrealizowane oraz czas trwania zlecenia (ważne tylko jeden dzień lub ważne bezterminowo). Stop loss może być ustawiony i anulowany w dowolnym momencie. To prosty mechanizm.

Kiedy powinniśmy używać stop lossów?

Prawda jest taka, że jest to bardzo osobista ocena. Niektórzy ludzie uważają stop loss za prawdziwą aberrację, a inni ustalają stop loss jednocześnie ze zleceniem kupna, ponieważ nie do pomyślenia jest dla nich otwieranie pozycji bez ustalenia maksymalnego ryzyka, na jakie są narażeni.

Naszym zdaniem są przypadki, w których wygodnie jest stosować stop lossy i takie, w których lepiej jest ich nie stosować. Wszystko będzie zależało od szeregu czynników, takich jak np:

  • Płynność akcji: jeśli akcja nie jest bardzo płynna (tzn. nie ma zbyt wielu transakcji podczas sesji) lepiej jest nie używać stop lossów, ponieważ kurs akcji będzie przeskakiwał bardzo gwałtownie z jednej ceny na drugą, co nie oznacza, że kurs będzie się zmieniał niekorzystnie dla nas.
  • Zmienność akcji: Zmienność jest fluktuacją ceny akcji. Jeśli akcje są bardzo zmienne, ich cena będzie ulegać dużym wahaniom, co nie oznacza, że sprawy mają się źle. Dlatego też w przypadku bardzo zmiennych akcji lepiej jest nie ustawiać stop loss.
  • Ryzyko akcji: jeśli akcja obarczona jest wysokim ryzykiem, zalecamy stosowanie stop lossów, ponieważ w przypadku spadku ceny akcji, możliwe jest, że będzie to bardzo silny spadek i większy niż straty, które jesteśmy skłonni ponieść.
  • Ramy czasowe inwestycji: jest to prawdopodobnie najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu lub nie Stop Loss. Naszym zdaniem stop lossy mają sens tylko w przypadku inwestycji krótkoterminowych (i, jak już powiedzieliśmy, nie będą one miały sensu w przypadku wszystkich akcji). Z drugiej strony, jeśli nasza inwestycja jest długoterminowa, nie zalecamy używania stop lossów, ponieważ w długim terminie rynki akcji są zawsze bycze, ale po drodze może się zdarzyć kilka epizodów korekty, które spowodują, że niepotrzebnie zamkniemy naszą pozycję.

Podsumowanie

Stop lossy są przydatne, ponieważ pozwalają nam zminimalizować straty na giełdzie i pozwalają nam w każdej chwili określić jaki jest maksymalny kapitał, który możemy stracić. Innymi słowy, stop lossy dają nam komfort psychiczny i finansowy na wypadek, gdyby sprawy nie poszły zgodnie z planem.

Jednak tym, co naprawdę liczy się na giełdzie, nie jest minimalizowanie strat, ale maksymalizowanie zysków. Z tego powodu w wielu przypadkach (zwłaszcza jeśli inwestujemy długoterminowo) lepiej jest nie wprowadzać stop lossów.

W rzeczywistości niektórzy z najbardziej znanych inwestorów, jak Warren Buffett czy George Soros, nie tylko nie używają stop loss, ale wręcz wzmacniają swoje pozycje (tzn. kupują więcej akcji) jeśli cena akcji spada. Zamiast tego zamykają swoje pozycje ręcznie, kiedy kurs akcji nie rozwija się tak, jak początkowo planowali.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu