Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – w czym może pomóc?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jednym z najważniejszych elementów decydujących o jakości naszego życia jest zdrowie. Niestety każdy z nas narażony jest na różnego rodzaju choroby, które wiążą się z przykrymi konsekwencjami ekonomicznymi. Dlaczego warto posiadać dodatkowe ubezpieczenia chorobowe? W czym może nam ono pomóc?

Czym jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest umową zawartą pomiędzy ubezpieczonym a instytucją ubezpieczeniową, na podstawie której dana instytucja zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia ubezpieczonemu w razie wystąpienia w jego życiu niepomyślnych zdarzeń przewidzianych w treści umowy. Ubezpieczony z kolei zobligowany jest do wpłacania ubezpieczycielowi składki o ustalonej wysokości.

Ubezpieczenia w Polsce dzieli się ogólnie na obowiązkowe oraz dobrowolne. Pomimo że prawie każdy z nas podlega ochronie ubezpieczeniowej obowiązkowej, to coraz częściej korzystamy z usług oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Prywatne instytucje pozwalają nam na wybór pakietu dopasowanego do naszych potrzeb, stąd też ich rosnąca popularność. Obecnie rynek usług ubezpieczeniowych odznacza się dużą konkurencyjnością, co jest korzystne z punktu widzenia jego klientów. Ubezpieczyciele oferują nam szeroki wybór ubezpieczeń po korzystnych cenach, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie, nie narażając się przy tym na duże wydatki.

Życie człowieka, jak powszechnie wiadomo, obfituje w wiele niespodziewanych zdarzeń, które nie zawsze są korzystne. Ryzyka często nie da się uniknąć, ale można zminimalizować jego negatywne następstwa. Narzędziami chroniącym nas przed skutkami niepomyślnych zdarzeń są właśnie ubezpieczenia, takie jak np. ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie na wypadek choroby.

Koszty choroby

Nawet jeśli o siebie dbamy i staramy się prowadzić zdrowy tryb życia, to jednak na skutek najróżniejszych okoliczności jesteśmy nieustannie narażeni na działanie różnorodnych czynników chorobotwórczych, takich jak np. wirusy, bakterie, zanieczyszczenia, warunki pogodowe czy stres. Większość chorób, oprócz złego samopoczucia, powoduje również straty finansowe u chorującego oraz jego najbliższych. Do bezpośrednich kosztów wynikających z istnienia choroby należą:

  • koszty medyczne, związane z koniecznością zakupu leków i opłaty za leczenie szpitalne oraz ambulatoryjne,
  • koszty niemedyczne, w których skład wchodzą transport chorego i opieka osób trzecich.

Oprócz kosztów bezpośrednich stan chorobowy generuje również szereg kosztów pośrednich spowodowanych niesprawnością osoby dotkniętej chorobą. Człowiek chorujący zazwyczaj nie posiada pełnych predyspozycji do wykonywania pracy zarobkowej, co niekorzystnie wpływa na jego sytuację finansową. W takich sytuacjach niewątpliwym wsparciem będzie ubezpieczenie na wypadek choroby.

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenia chorobowe w Polsce występują zarówno w formie obowiązkowej, jak i dobrowolnej. Ubezpieczenie chorobowe oferowane przez ZUS umożliwia pracownikowi otrzymania zasiłku chorobowego na podstawie L-4. Warto wspomnieć, że ubezpieczenie chorobowe nie jest tożsame ze zdrowotnym, które pozwala tylko na dostęp do podstawowej opieki medycznej.

Opłacając ubezpieczenie chorobowe, jesteśmy uprawnieni do zasiłku na czas naszej absencji w pracy. W przypadku „zwykłej” choroby otrzymamy 80% podstawy wynagrodzenia, natomiast w razie hospitalizacji 70%. Na świadczenie równe pełnemu wymiarowi pensji możemy liczyć w sytuacji wystąpienia choroby zawodowej lub zajścia w ciążę. Wiele osób jednak, pracując np. na bazie umowy zlecenia, nie opłaca składki chorobowej do ZUS i decyduje się na wykupienie prywatnego ubezpieczenia. W dzisiejszych czasach wiele instytucji oferuje ubezpieczenie na wypadek choroby. Ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana przez firmy ubezpieczeniowe oferuje wypłatę świadczenia pieniężnego adekwatnego do poziomu szkodliwości danej choroby. Mając prywatne ubezpieczenie na wypadek choroby, możemy liczyć na godną pomoc finansową, która pozwoli nam pokryć koszty leczenia oraz koszty wynikające z braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu