Kiedy urząd skarbowy może zablokować konto

Urząd skarbowy blokuje prywatne konta

Szykuje się nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej o ordynacji podatkowej. Nowelizacja nie została jeszcze opublikowana, ale to tylko kwestia czasu. Zgodnie z przedmiotową nowelizacją, skarbówka otrzyma uprawnienia do zablokowania czasowego prywatnych kont oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków lokat terminowych. To samo dotyczy rachunków firmowych. Uprawnienia te dotyczą sytuacji, gdy fiskus podejmie podejrzenia, że konta te wykorzystywane są do wyłudzeń skarbowych. 

Bank musi spełnić żądania KAS

Przed nami kolejne obostrzenia i ograniczenia w relacji bank/klient. Zmiany dotyczą zarówno klienta prywatnego jak i instytucjonalnego. Do tej pory funkcjonował w tym obszarze tzw. STIR czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeń. STIR odpowiada za przesyłanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych pochodzących przede wszystkim z rachunków firmowych. Zgodnie z przepisami wszystkie banki oraz SKOKi są zobowiązane do raportowania właściwie o wszystkich transakcjach zlecanych przez przedsiębiorców. STIR analizuje dane przy pomocy nieujawnianych publicznie algorytmów określając w ten sposób poziom ryzyka. Na koniec typuje te podmioty, które, według systemu, wykorzystują konta firmowe do dokonywania wyłudzeń skarbowych. W ślad za wynikami analizy banki są zobowiązane do zablokowania tych kont na 72 godziny.

Urząd Skarbowy blokuje prywatne konta

I tutaj zmieniają się właśnie przepisy. Banki zostają zobowiązane, po pierwsze do wydłużenia pierwszej blokady kont z 72 godzin do 96 godzin a po drugie do poszerzenia nadzoru na kontami o te, które do tej pory nie podlegały systemowi STIR, czyli kontami osób prywatnych. Ta pierwsza blokada konta ma dwa cele:

  • ma uniemożliwić dokonanie wyłudzenia skarbowego
  • ma dostarczyć czasu na dokładne zbadanie wszystkich okoliczności i zweryfikowanie ryzyka dokonania wykroczenia czy przestępstwa

Gdy zachodzi najmniejsza nawet przesłanka, że może dojść do ryzykownego przelewu, obowiązkiem banku jest zablokowanie takiej płatności i przelania pieniędzy na rachunek wskazany przez fiskusa. Tym sposobem blokuje się danemu podmiotowi wszelkie przelewy płynące w obie strony. Szef KAS może przedłużyć blokadę rachunku nawet na okres do trzech miesięcy. Zrobi to wówczas, gdy powstaje wątpliwość co do realizacji zobowiązania podatkowego danego podmiotu, krótko mówiąc powstaje obawa, że właściciel konta nie zapłaci stosownych podatków. Powstanie owych wątpliwości i decyzja o zamknięciu konta jest dość dowolna. Jednym słowem przypadkowość owej decyzji może spowodować całkowitą niewypłacalność podmiotu i de facto jego bankructwo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe zasady zostają wprowadzone na skutek poszerzenia zakresu wyłudzeń skarbowych o konta indywidualne. Pieniądze przechodząc z jednego konta na inne, w tym konta prywatne, gubiły ślad nadzoru systemu. Jednym słowem nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystywali cały system bankowy i jego możliwości do zmylenia systemu.


Materiał Reklamowy

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Art. 36 ust. 3 Informujemy, że powyższy artykuł jest formą reklamy internetowej. W odróżnieniu od tradycyjnego artykułu różni go możliwość umieszczenia linku promującego dany produkt bądź usługę, grafiki lub logotypu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu