Jakie są obowiązkowe przeglądy techniczne budynku

Obowiązkowe przeglądy budynku

Przeglądy techniczne budynku są obowiązkowym punktem w utrzymaniu nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym oraz estetycznym. Obejmują one sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu. Jednak, nie obejmują właścicieli domków jednorodzinnych i letniskowych.

Odpowiedzialność za terminowe przeglądy dotyczy zarówno zarządców nieruchomości, jak i samych właścicieli. Mają oni za zadanie zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w zakresie sprawności technicznej budynku oraz oddziaływania czynników zewnętrznych, związanych z działalnością człowieka lub sił natury (opady śniegu, wyładowania atmosferyczne, wiatry, huragany itp.). W przeciwnym razie właściciele narażają się na grzywnę nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, a nawet karę pozbawienia wolności.

Kontrole dokonywane raz w roku:

  • sprawdzenie stanu technicznego – kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji, narażonych na działanie czynników atmosferycznych oraz czynników występujących przy użytkowaniu obiektu
  • kontrola urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska – np.: urządzenia do oczyszczania ścieków, urządzenia filtrujące, urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji odpadów
  • kontrola instalacji gazowych
  • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – między innymi sprawdzenie drożności przewodów kominowych, sprawdzenie siły ciągu kominowego

Kontrole dokonywane raz na 5 lat:

  • kontrola stanu technicznego obiektu – konstrukcji, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu, badanie instalacji elektrycznej, badanie instalacji piorunochronnej itp.
  • kontrola urządzeń chłodniczych

Kontrole dwa razy w roku

Gdy powierzchnia budynku przekracza 2000m2 lub dach obiektu przekracza 1000m2, konieczna jest kontrola stanu technicznego obiektu co najmniej dwa razy w roku. Powinna być ona przeprowadzana przed i po okresie zimowym (do 31 maja oraz do 30 listopada).

Inne kontrole

  • kontrola urządzeń przeciwpożarowych – polega na przeglądzie technicznym wszystkich urządzeń, próbie ciśnieniowej wieży hydrantowej, konserwacji hydrantów, czyszczeniu przewodów dymowych oraz wentylacji
  • kontrola przepisów o dozorze technicznym – badania urządzeń transportu bliskiego, urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników materiałów ciekłych, zapalnych
  • kontrola ustawy o charakterystyce energetycznej – kontrola stanu technicznego ogrzewania oraz efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Właściciel budynku jest zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i braków. Konsekwencją niedotrzymania terminów są sankcje karne oraz kara grzywny. Natomiast, w przypadku stwierdzenia kardynalnych uszkodzeń, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, właścicielowi zostanie nakazana natychmiastowa naprawa usterek. Następnie odbywa się wizyta organów nadzoru budowlanego, które weryfikują, czy uszkodzenia zostały usunięte.

W przypadku wypadku na terenie budynku, związanego z brakiem ważnych przeglądów okresowych, właściciel może zostać oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenie mienia. W takim wypadku, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.

Ogólne zasady przeglądów technicznych

Kontrole powinno przeprowadzać się w porze wiosennej. Podczas takiej kontroli należy sprawdzić czy wykonano poprzednie zalecenia oraz zbadać szczegółowo: zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, elementy ścian zewnętrznych, balustrady, loggie, balkony, urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku, elementy odwodnienia, pokrycia dachowe, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe, elementy instalacji kanalizacyjnej, przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Należy również pamiętać, że osoby wykonujące kontrole techniczne budynków mieszkalnych powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawniające do wykonywania tego typu czynności.

Utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem. Dlatego, niezależnie od okresowych kontroli, właściciel powinien dbać o regularne naprawy i remonty. Nie ma tutaj miejsca na zaniedbania lub niespodziewane pogorszenie sprawności technicznej budynku.


Materiał Reklamowy

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Art. 36 ust. 3 Informujemy, że powyższy artykuł jest formą reklamy internetowej. W odróżnieniu od tradycyjnego artykułu różni go możliwość umieszczenia linku promującego dany produkt bądź usługę, grafiki lub logotypu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu