Jakie są koszty uzbrojenia działki

Koszty uzbrojenia działki

Działka uzbrojona to działka, w pobliżu której znajduje się co najmniej linia energetyczna i wodociągowa, a najlepiej sieć gazowa, linia telekomunikacyjna oraz kanalizacja. Aby działka budowlana była w pełni wyposażona w media konieczne są oczywiście stosowne przyłącza. Zasady ich wykonywania oraz koszty uzależnione są od właściciela sieci w danym miejscu.

Uzbrojenie działki ma spore znaczenie podczas próby jej sprzedaży. Grunty pozbawione przyłączy lub takie, które nie leżą w bliskim sąsiedztwie sieci wodociągowej, elektrycznej czy gazowej są znacznie tańsze niż te uzbrojone. Wówczas przyszły właściciel musi bowiem uwzględnić dodatkowo koszty wykonania przyłączy, które niejednokrotnie okazują się być  bardzo wysokie.

Przyłącze prądu

Bez podłączenia działki do sieci elektrycznej, nie ma co myśleć o uzyskaniu warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę. W zakładzie energetycznym trzeba złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Dokonać może tego tylko właściciel danej działki. Jeśli znajduje się ona na terenie, dla którego gmina przygotowała założenia do planu zaopatrzenia w energię, zakład energetyczny pobiera za przyłączenie opłatę  zryczałtowaną, określoną w taryfie. Uzależniona jest ona od mocy przyłączeniowej.  Na ogół zamawia się 15-20 kW oraz od długości i rodzaju przyłącza.

Na ogół koszt przyłącza napowietrznego to około 50 zł za 1 kW przydzielonej mocy i 60-80 zł za kW mocy w przypadku przyłącza kablowego.  Droższe są przyłącza o długości ponad 200 metrów. Wówczas trzeba zapłacić od 30 do 50 zł za każdy dodatkowy metr. Opłata ta obejmuje jednak już całość prac związanych z budową przyłącza, a więc projekt, montaż itd. Podczas budowy można też wykonać przyłącze tymczasowe. To podłączenie do istniejącej sieci bezpośrednio na słupie linii napowietrznej. Opłata w tym przypadku wynosi średnio 10 zł za każdy kW, chyba że przyłącze trzeba wybudować od zera.

Przyłącze wody i kanalizacji

Sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe to na ogół własność gmin. Podłączenie do instalacji odbywa się wówczas na warunkach  określonych przez dostawcę. Inwestor ponosi całkowity koszt budowy przyłącza, od projektu aż do jego odbioru. Zakłady zarządzające siecią finansują jednak jej rozbudowę. Gmina może jednak pobrać od mieszkańców opłatę adiacencką. To forma udziału w kosztach budowy urządzeń należących do infrastruktury technicznej.  Jej wysokość może odpowiadać równowartości nawet 50% wzrostu wartości nieruchomości na skutek rozbudowy sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej. W praktyce może oznaczać to konieczność uiszczenia opłaty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Można ją jednak rozłożyć na 10 lat.

W sytuacji, gdy w pobliżu działki sieci nie ma, należy sprawdzić czy gmina pozwoli na wykopanie studni, wybudowanie szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uzbrojenie działki ma spore znaczenie podczas próby jej sprzedaży. Grunty pozbawione przyłączy lub takie, które nie leżą w bliskim sąsiedztwie sieci wodociągowej, elektrycznej czy gazowej są znacznie tańsze niż te uzbrojone.

Przyłącze gazu

Zasady wykonywania przyłączy gazowych są analogiczne jak w przypadku przyłączy elektrycznych. Jeśli warunki są sprzyjające, a więc sieć jest blisko,a  warunki terenowe niezbyt skomplikowane, pobierana jest opłata zryczałtowana w wysokości około 2300 zł za odcinek o długości do 15 metrów oraz do 100 zł za każdy metr powyżej tej długości. Sporo zależy więc od odległości od sieci gazowej.

Jeśli w danym miejscu sieci gazowej nie ma bądź koszt przyłączenia jest bardzo wysoki, można rozważyć instalację zbiornika na płynny gaz czy olej opałowy. Ten pierwszy można dzierżawić od dostawcy, drugi należy już kupić. Zawsze też pozostaje wybranie innego sposobu ogrzewania domu np. prądem czy pompą ciepła. Obecnie wciąż dużą popularnością cieszą się klasyczne  kotły opalane węglem. Są one jednak mało wygodne w  codziennej obsłudze, a ponadto przyczyniają się do powstawania szkodliwego smogu.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu