Zatrudnij osobę niepełnosprawną!

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Przedstawiamy w prostej formie wszelkie korzyści, jakie powiązane są z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Na rynku pracy wciąż jest to niedoceniana siła robocza a tak naprawdę, wydajnościowo nie różnią się od zdrowych pracowników. Warto dać im szansę z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że w dzisiejszych czasach taki ruch bardzo opłaca się pracodawcy. Zapraszamy do uważnej lektury!

Dofinansowania i zwroty

Pierwszą z takich korzyści jest dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona na okres minimum trzech lat, możemy ubiegać się o zwrot kosztów, które ponosi na utworzenia stanowiska pracy. Tutaj mowa jest o przystosowaniu pomieszczeń, czy zatrudnieniu pomocnika. Często dofinansowanie obejmuje zakup służbowego telefonu i laptopa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy zatrudniamy osobę niepełnosprawną, przysługuje nam dofinansowanie do wynagrodzenia. Musimy jednak spełnić kilka warunków: być właścicielami zakładu pracy chronionej, zatrudniać minimum 25 pracowników na pełny etat, z czego minimum 6% mają stanowić pracownicy, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, lub zatrudniać maksymalnie 25 pracowników. W celu ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia, nie możemy mieć żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kolejnym warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest ujęcie pracowników niepełnosprawnych w ewidencji PFRON. O dofinansowanie wynagrodzenia możemy ubiegać się raz w miesiącu. Tak natomiast wyglądają widełki:

  1. 130% najniższego wynagrodzenia wypłacone na rzecz pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  2. 110% najniższego wynagrodzenia wypłacone na rzecz pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  3. 50% najniższego wynagrodzenia wypłacone na rzecz pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności

W przypadku, gdy zatrudniamy osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, epilepsją lub osoby niewidome, wyżej wymienione kwoty ulegają zwiększeniu o 75% najniższego wynagrodzenia.

Gdy spełniamy warunek mówiący o zatrudnieniu minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z minimum 6% pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, kwota dofinansowania, które możemy uzyskać, wynosi:

  1. 70% z kwoty uzyskanej dla zakładu pracy chronionej
  2. 90% z kwoty uzyskanej dla zakładu pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, epilepsją, osób niewidomych.

Refundacja składek ZUS

Jako pracodawcy osoby niepełnosprawnej, możemy ubiegać się o refundację składek płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy, że w deklaracji rozliczeniowej wpiszemy odpowiedni kod i sumę, o której refundację się ubiegamy.

Inne korzyści

Pozostałe, warte wypunktowania korzyści to:

  1. Zwrot 60% wynagrodzenia i składek z tytuły zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotną lub poszukującą pracy.
  2. Zwrot kosztów zatrudnienia pomocnika osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Prawnikowi niepełnosprawnemu należy też przedstawić korzyści wynikające z prawa pracy. Jak widać, pracownik niepełnosprawny może być dla naszej firmy skarbem. Warto zatem po ten skarb sięgnąć.


Materiał Reklamowy

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Art. 36 ust. 3 Informujemy, że powyższy artykuł jest formą reklamy internetowej. W odróżnieniu od tradycyjnego artykułu różni go możliwość umieszczenia linku promującego dany produkt bądź usługę, grafiki lub logotypu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu